Inauguracja roku akademickiego

Nowy rok akademicki 2015 można uznać za otwarty! W sobotę 26 września rozpoczęła go uroczysta Eucharystia, której przewodniczył minister prowincjalny – brat Tomasz Żak. Po niej, w naszej klasztornej auli, pieśnią „Gaude Mater Polonia” i sprawozdaniem br. Mariusza Kaczmarskiego zaczęła się dalsza część inauguracji. Główny wykład – na temat ulepszania człowieka z perspektywy etyczno – antropologicznej wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Hołub.

Nasze seminarium powiększyło się o pięciu braci, którzy złożyli swoje przyrzeczenia, a z rąk prodziekana ks. dr hab. Romana Bogacza otrzymali studenckie indeksy. Są nimi: br. Grzegorz Skrzela, br. Grzegorz Szczotka, br. Kacper Stec, br. Adam Szmyt i br. Piotr Graumiler. Nasze spotkanie zakończyło już tradycyjne słowo księdza profesora Tomasza Jelonka skierowane do braci alumnów i wykładowców.

Wszystkim życzymy owocnego nadchodzącego roku formacyjnego!

br. Paweł Dubiel OFMCap

Ponowienie ślubów

Jak co roku wspólnota Postnowicjatu przygotowywała się do ponowienia ślubów zakonnych przez rekolekcje. Poprowadził je brat Janusz Pałka, ojciec duchowny naszego seminarium w ośrodku rekolekcyjnym im. św. o. Pio w Skomielnej Czarnej.

Po zakończeniu rekolekcji ponowiliśmy swoje śluby życia radami ewangelicznymi dnia 19 września, na ręce brata Ministra prowincjalnego, Tomasza Żaka, który również w tym dniu głosił nam słowo Boże.

br. Piotr Podoba OFMCap

Nowi Bracia w Krakowie

Nasza postnowicjacka wspólnota dnia 14.09.2015 została napełniona świeżością. Tego dnia przyjechali do Krakowa bracia, którzy zaczną przygodę w naszej wspólnocie. Serdecznie ich witamy i życzymy im wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego na ten czas.

br. Piotr Podoba OFMCap

IMG_0460-1_1