Niedziela Trójcy Przenajświętszej 2015

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Mt 28, 16-20

Rzeczywistość wiary, czyli nasza relacja z Trójjedynym Bogiem opiera się na wolności. Nikt nie powinien nas przymuszać do wiary czy niewiary. Tylko w postawie wolności może dokonać się nasze przylgnięcie do Ojca i Syna i Ducha.

Dzisiejsza Ewangelia pięknie dotyka tej prawdy  w tych krótkich i prostych słowach –Niektórzy jednak wątpili . Uczniowie widzą żywego Jezusa, choć nie tak dawno wiedzieli go martwego i złożonego w grobie. Mimo tej jawnej wszechmocy Jezusa niektórzy wciąż wątpią. Wydaje się to być niezrozumiałe, bo jak można wątpić wobec takiej oczywistości? A jednak można. Tak jak my sami wątpimy w Bożą miłość, gdy coś się nie układa. Potrafimy szybko zapomnieć o tych cudach które Bóg dokonał w naszej historii.

Jezus zaś odpowiada każdemu, zarówno wątpiącemu jak i wierzącemu : A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. On jest obecny w każdej dobrej i złej chwili. Czeka cicho i cierpliwie na to aż Go dostrzeżemy. On jest faktycznie Emmanuelem, to znaczy Bogiem z nami. Trudno w to czasem uwierzyć, kiedy „cały świat wali się nam na  głowę”, lecz czy to nie On zwyciężył świat.

Warto jeszcze podkreślić w tym komentarzu do Ewangelii na Uroczystość Najświętszej Trójcy, że to właśnie dzięki i przez tę cichą obecność Chrystusa przy nas, mamy przystęp do Boga. Co to znaczy? To znaczy, że każdy może przybliżyć się do Boga w Trzech Osobach. Może zjednoczyć się z Ojcem i Synem i Duchem. Nie jest to przywilej zarezerwowany tylko dla nielicznych mistyków, lecz jest to  zaproszenie w przestrzeń miłości skierowane do każdego z nas. W ciszy serca czeka na Ciebie Bóg- Ojciec, Syn i Duch Święty!

br. Wojciech Pawłowski OFMCap

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 2015

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

J 20, 19-23

Jezus zjawia się w sposób cudowny, ale pozdrawia ich tak jak zwykle: „Pokój wam”. Rany świadczą, że to jest ten sam Jezus, który umarł. Według tradycji żydowskiej zmartwychwstali powstaną w takiej samej postaci w jakiej umarli i dopiero później Bóg ich uzdrowi (by każdy mógł poznać, że osoba która przed nim stoi jest tą samą, która zmarła).

Pokój jest antonimem wojny. Jezus przynosi radosną nowinę pokoju. Jednak wielu ludzi zamyka się na tę nowinę. Nie chcą albo nie mogą uporządkować swoich spraw z Bogiem, ponieważ trwają w grzechu, który spowodował wojnę między nimi, a Bogiem. Jezus wypowiedział walkę grzechowi. Kto trwa w grzechu wyrzeka się Króla Pokoju i wybiera wojnę.

Uczniowie otrzymują władzę i obowiązek odpuszczenia przewinień grzesznikom pokutującym, a tym, którzy nie podejmują pokuty, mogą grzechy zatrzymać. Bóg zawsze i tylko On przebacza, my możemy też nie przebaczać. Jezus pokazuje nam wagę naszego przebaczenia, gdyż to czego my nie przebaczamy nie jest nam przebaczone. Ale jeśli nie przebaczamy tkwimy w naszym grzechu i nie żyjemy Bożym przebaczeniem. Miłość Ojca żyje w nas, jeśli miłujemy braci.

br. Andrzej Samołuk OFMCap

Prymicje 2015

prymicje521 maja 2015 roku pięciu neoprezbiterów Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej koncelebrowało Mszę prymicyjną w kościele pw. Zwiastowania NMP w Krakowie.

W uroczystej procesji rozpoczynającej Eucharystię weszli nowo wyświęceni kapłani: br. Robert Miller, br. Piotr Kowalski, br. Artur Kubicz, br. Konrad Baran i br. Mateusz Magiera. Zostali uroczyście przywitani przez gwardiana wspólnoty zakonnej, br. Jerzego Urama OFMCap. Na koniec neoprezbiterzy wyrazili słowa wdzięczności i udzielili uroczystego błogosławieństwa kapłanom, braciom i siostrom zakonnym, członkom III Zakonu Świeckich, Młodzieży Franciszkańskiej Tau i Wspólnocie Franciszkańskiej Tau oraz pozostałym zebranym. Życzymy naszym braciom Ducha Pańskiego w ich kapłańskiej posłudze oraz polecamy ich naszej im waszej modlitwie.

Br. Grzegorz Dziedzic OFMCap

Święcenia 2015

IMG_4678-36W dniu 16 maja 2015 r. w krakowskim kościele Braci Mniejszych Kapucynów miały miejsce święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Do swojej służby Chrystus wybrał siedmiu naszych braci. Z rąk księdza Biskupa Jana Zająca, pięciu z nich otrzymało święcenia prezbiteratu, dwóch zaś święcenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu przyjęli: br. Robert Miller, br. Piotr Kowalski, br. Artur Kubicz, br. Konrad Baran  i br. Mateusz Magiera. Święcenia zaś diakonatu przyjęli: br. Artur Władek oraz br. Piotr Kucharzewski. Sakrament święceń bierze swój początek z Ostatniej Wieczerzy, jaką spożył Jezus Chrystus ze swoimi Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek. W czasie tej uczty, która jest pierwowzorem Mszy świętej, Chrystus pozostawił uczniom rodzaj testamentu, jakim były słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Życzymy naszym Braciom Ducha Pańskiego dla ich posługi.

Br. Wojciech Czywczyński OFMCap