Święcenia na Ukrainie 2015

swiecenia_ukraina25 kwietnia w Krasiłowie na Ukrainie odbyły się święcenia kapłańskie br. Leona Kuszniruka oraz święcenia diakońskie br. Aleksandra Mogilnego. W uroczystościach wzięło udział pięciu braci z Krakowa: br. Piotr, br. Andrzej, br. Sergij, br. Rafał i br. Daniel.

Po pięknej liturgii kustosz Kustodii Ukrainy br. Grzegorz Romanowicz zabrał braci na wycieczkę do Kamieńca Podolskiego. Następnego dnia odbyła się msza prymicyjna br. Leonida w Starym Konstantynowie.

br. Daniel Kowalewski OFMCap

Droga Światła

droga_swiatlaOkres Wielkiego Postu niesie ze sobą różne propozycje duszpasterskie: Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, w niektórych świątyniach, także tej przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie, Sceniczne Drogi Krzyżowe, rekolekcje itd. Pascha jest najważniejszym świętem całego roku liturgicznego, centrum naszej wiary.

Niesie potężny ładunek radości i nadziei, bo Chrystus zmartwychwstał. Dlatego też przedłużona jest przez kolejne osiem dni. Po tym czasie zaangażowanie duszpasterskie jakby gaśnie, choć rozum podpowiada, że analogicznie do Wielkiego Postu okres Wielkanocny powinien obfitować w „nabożeństwa radości”. Tym czasem w naszej rzeczywistości spotykamy się raczej z wyciszeniem tajemnicy zmartwychwstania.

Uzupełnieniem i pomocą w tym czasie mogą być Drogi Światła (Via lucis), niejako przedłużenie Drogi Krzyżowej. To młode nabożeństwo, które powstało we Włoszech w 1988 roku, zaś oficjalnie zostało zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w roku 2002. Zewnętrznie podobne do Drogi Krzyżowej: jest wędrowaniem od stacji do stacji, a raczej w tym przypadku od spotkania do spotkania ze Zmartwychwstałym. Jednak już wędrowaniem nie z krzyżem ale z paschałem, nie pasyjnym ale paschalnym. Ideą nabożeństwa jest osobiste spotkanie z zmartwychwstałym Panem.

W naszej kapucyńskiej świątyni nabożeństwa Drogi Światła są celebrowane w każdy piątek Okresu Wielkanocnego o godzinie 20.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na tę formę modlitwy, która może być przedłużeniem i pomocą w przeżywaniu tajemnicy paschalnej.

br. Piotr Kucharzewski OFMCap

 

Więcej informacji na stronie:http://vialucis.kapucyni.pl/