Czwarta Niedziela zwykła 2018

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Mk 1, 21-28

 

Słowa i czyny Jezusa były naznaczone mocą, która „nie była z tego świata”. Dlatego to co czynił wzbudzało zdumienie, podziw, a wiadomość, że jest ktoś taki obiegała szybko kraj Izraela. Jezus jest tym, który konfrontuje się z duchem nieczystym, aby człowiek mógł być czysty. Opętanie jako skutek grzechu powoduje utratę zdolności widzenia w Bożym świetle. Grzech zaciemnia nasz wzrok duchowy.

 Na szczęście Jezus sam wychodzi ku człowiekowi niezdolnemu do życia w wierze. Najpierw usuwa nieprzyjaciela, który chce nas oskarżać i wypominać grzech, mówi: Milcz i wyjdź z niego! Bóg nie wypomina, nie gnębi. To domena nieprzyjaciela, który nawet gdy „traci władanie” nad człowiekiem, chce drążyć go oskarżeniami. Bóg dał nam lekarstwo. Pozostawił Ducha Świętego – Parakleta (paraklet, παράκλητος z grec. oznacza obrońca, adwokat), który pokazując nam prawdę o nas, jednocześnie broni nas przed oskarżeniami demona i naszym zadręczaniem siebie. Jedynym, który może nas sądzić jest Bóg. Jak mówi św. Paweł Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. W Jezusie jesteśmy usprawiedliwieni, w Nim odzyskujemy synostwo, przebaczenie. Gdy przychodzi oskarżenie demona, czy sami siebie gnębimy, niech myśl o Krwi Jezusa, cenie naszego usprawiedliwienia będzie egzorcyzmem!

br. Jakub Haracz OFMCap